Om mig

Jag brinner för födandes rättigheter och vill värna det fysiologiska födandet.

Redan när jag väntade mitt första barn på 90-talet bestämde jag mig för att det var barnmorska jag skulle bli. Siktet var inställt på att få arbeta med fysiologiska (då s.k. naturliga förlossningar) födslar redan från början och gärna hemfödslar.

Det dröjde dock många år innan jag återupptog mina barnmorskestudier efter ett uppehåll. Då hade jag hunnit vara sjuksköterska hela 16 år.

Som barnmorska har jag arbetat på förlossningsavdelning och barnmorskemottagning. Sedan 2020 har jag bistått hemfödslar.

Just nu skriver jag en handbok i rättigheter för gravida och födande i samarbete med Birth Rights Sweden.


Viveca Crafoord
Viveca Crafoord

Utbildningar

Högskola/Universitet
 • Sjuksköterskeprogrammet, Göteborgs Universitet, 2002
 • Barnmorskeutbildningen, Högskolan i Borås, 2018 

 • Strålbehandling för Sjuksköterskor, Lunds Universitet, 2005
 • Ledarskap och Vårdutveckling, Högskolan i Borås, 2009

Akademisk examen

 • Kandidatexamen i omvårdad, 2002
 • Magisterexamen i Sexuell och Reproduktiv Hälsa, 2018

  Övriga kurser
 • HLR intruktörsutbildning. D-HLR, S-HLR, Barn-HLR, 2004
 • Diplomerad Magplaskledare, 2021
 • Akupressur för Birth Workers, Förlossningsgruppen Göteborg, 2021
 • Hemfödselutbildning, Barnmorsketeamet, Göteborg 2021
 • Physiological Breech Birth Online Training Course, (Handläggning av fysiologisk sätesfödsel) Breech Birth org. uk. 2021-2022, (repetition årligen; dec 2023).
 • Spinning babies, Göteborg 2022
 • ACUbirth Obstetrisk akupunktur, Johanne Siegumfeldt, Köpenhamn 2022-2023
 • Childbirth Physiology, online course, Rachel Reed, 2022
 • The Treatment of Menopausal Problems with Chinese Medicine Course, online TCM Academy, 2024