Hemfödsel

Föda hemma med Gravidbalans - Viveca & Victoria 

Varför jobbar vi med hemfödslar?

Vi vill främja gravidas och födandes autonomi, och anser att varje individ skall ha makten över sitt födande och sin kropp. Vi värnar om det fysiologiska födandet och strävar efter att skapa en trygg, tillåtande och stärkande atmosfär tillsammans med "våra" familjer. Vårt mål är att du stärkt skall gå in i föräldraskapet efter födseln.

Födandet är en unik och djupt personlig upplevelse, och vi tror på att ge gravida och födande de verktyg och den kunskap de behöver för att fatta informerade beslut som passar deras egna behov och önskemål. Vi stöttar och uppmuntrar dig som vill föda med oss till att anta en aktiv roll, genom hela processen.

Genom att vi får en en relation med dig och din partner/stödperson redan under graviditeten bäddar vi tillsammans för att du kan ge dig hän när du föder ditt barn och att din kropp får arbeta ostört. Viveca väger det nyfödda barnet
Viveca väger det nyfödda barnet

Hur går det till?

Om du funderar på att föda hemma och vill veta mer tar du kontakt med oss här eller via våra sociala medier. Vi bokar tid för ett första telefonsamtal (samtal går även att boka via bokningssidan). 

Under telefonsamtalet berättar vi om vårt arbetssätt. Vi utbyter vi information och börjar lära känna varandra samt dina/era önskningar som ett första steg. 

Vi bokar sedan ett Lära-känna-samtal kring grav. vecka 30. Då ses vi hemma hos dig/er och lär känna varandra ytterligare. Vid detta samtal går vi igenom mer i detalj vad ni kan förvänta er av oss och tar reda på vilka önskemål ni har kring er födsel. Vi går också igenom din hälsa och bedömer om hemfödsel är lämplig.

Om du/ni sedan bestämmer er för att föda med oss bokar vi din plats och bestämmer tid för ytterligare ett hembesök; ett förberedelsesamtal kring grav. vecka 36-37. Under detta besök har ni landat lite och nya frågor kan ha uppstått. Praktiska förberedelser som t.ex. vilka som kommer vara med under födseln, hur vattnet till eventuell pool skall värmas upp etc. gås igenom.


Vad kostar det?

Priset för att föda hemma med oss är 30 000 kr.
För dig som är förstföderska gäller ovanstående pris om du har anlitat en utbildad doula, annars betalar du 40 000 kr.

Till detta tillkommer mil- och eventuell resersättning (se detaljer i PDF-filen nedan).

Om du har svårt att finansiera din födsel kan vi hjälpa till med en avbetalningsplan. 
Vi arbetar för att hemfödslar skall bli skattefinansierade och rekommenderar dig att ställa krav på din region om att bidra med förlossningspeng.

Vad ingår i priset?

  • Dygnet-runt-beredskap för dig i fem veckor: från grav. vecka 37+0 till 41+6.
  • Barnmorska på plats under födseln.
  • Fyra hembesök.
  • Administration, journalhantering, födelseanmälan och bokning till BB-mottagning.

Om ni önskar ingår även:

  • Lån av förlossningspool.
  • Akupunktur för smärtlindring och avslappning under födseln.
  • Skräddarsydd förberedelse inför födseln.
  • Rabatterade priser på Gravidbalans - Akupunktur för gravida.

För detaljerad information om vårt upplägg kan du ladda ned dokumentet nedan. ( Nytt dokument kommer)


Vem kan föda med oss?

Du som är frisk med en komplikationsfri graviditet, väntar 1 barn och har en förväntat normal födsel framför dig kan föda med oss.

Vi vill att du har deltagit i mödravårdens basprogram och att rutinultraljudet är utfört.
Vi önskar även att barnet ligger med huvudet nedåt inför födseln.

Vi bistår dig som bor inom cirka en timmes resväg från Orust respektive Göteborg. 

Varför skall du välja att föda med oss?

Det kan bara du själv svara på.
Det skall framförallt kännas bra när vi ses så att ett ömsesidigt förtroende kan utvecklas. 

Vi kan erbjuda vår kompetens och vår lyhördhet för dina önskningar.

Vi värnar alltid om att födseln skall vara en ostörd fysiologisk process på dina villkor.  

Vi har kunskap och utbildning i olika tekniker för att hjälpa dig att slappna av och kan även ge akupunktur för smärtlindring och avslappning om du så önskar. 

Vill du veta mer om oss eller har du frågor om hemfödsel i allmänhet? 

Boka ett telefonsamtal eller fyll i kontaktformuläret nedan, så återkommer vi inom kort.