Hemfödsel

HEMFÖDSEL

Varför jobbar jag med hemfödslar?

Jag vill främja gravidas och födandes autonomi, och anser att varje individ skall ha makten över sitt födande och sin kropp. Jag värnar om det fysiologiska födandet och strävar efter att skapa en trygg, tillåtande och stärkande atmosfär tillsammans med "mina" familjer. Mitt mål är att du stärkt skall gå in i föräldraskapet efter födseln.

Födandet är en unik och djupt personlig upplevelse, och jag tror på att ge gravida och födande de verktyg och den kunskap de behöver för att fatta informerade beslut som passar deras egna behov och önskemål. Jag stöttar och uppmuntrar dig som vill föda med oss till att anta en aktiv roll, genom hela processen.

Genom att vi får en en relation redan under graviditeten bäddar vi tillsammans för att du kan ge dig hän när du föder ditt barn och att din kropp får arbeta ostört. 

Jag ingår i Fria Barnmorskor, en grupp barnmorskor i Västra Sverige som hjälper varandra med jourer m.m. Håll utkik på Instagram för nyheter.


Hur går det till?

Om du funderar på att föda hemma och vill veta mer tar du kontakt här eller via sociala medier. Vi bokar tid för ett första telefonsamtal.

Under telefonsamtalet berättar jag om vårt arbetssätt. Vi utbyter vi information och börjar lära känna varandra samt dina/era önskningar som ett första steg. 

Vi bokar sedan ett Lära-känna-samtal kring grav. vecka 30. Då ses vi hemma hos dig/er och lär känna varandra ytterligare. Vid detta samtal går vi igenom mer i detalj vad ni kan förvänta er, och tar reda på vilka önskemål ni har kring er födsel. Vi går också igenom din hälsa och bedömer om hemfödsel är lämplig. 

Om du/ni sedan bestämmer er för att föda med mig bokar vi din plats och bestämmer tid för ytterligare ett hembesök; ett förberedelsesamtal kring grav. vecka 36-37. Under detta besök har ni landat lite och nya frågor kan ha uppstått. Praktiska förberedelser som t.ex. vilka som kommer vara med under födseln, hur vattnet till eventuell pool skall värmas upp etc. gås igenom.

Vad kostar det?

Viveca väger det nyfödda barnet
Viveca väger det nyfödda barnet

Priset för att föda hemma är 25 000 kr.
Till detta tillkommer mil- och eventuell resersättning. 

Om du har svårt att finansiera din födsel kan jag hjälpa till med en avbetalningsplan.
Jag arbetar för att hemfödslar skall bli skattefinansierade och rekommenderar dig att ställa krav på din region om att bidra med förlossningspeng. 


Vad ingår i priset?

  • Dygnet-runt-beredskap för dig i fem veckor: från grav. vecka 37+0 till 41+6.
  • Fyra hembesök.
  • Administration, journalhantering, födelseanmälan och bokning till BB-mottagning.
    För detaljerad information om upplägget kontakta mig nedan.

Om ni önskar ingår även:

  • Lån av förlossningspool.
  • Akupunktur för smärtlindring och avslappning under födseln.
  • Rabatterade priser på Gravidbalans - Akupunktur för gravida.

Får jag föda hemma?

Alla får föda hemma. Det är en mänsklig rättighet att välja plats för sin födsel. 

Som barnmorska bistår jag dig som är frisk med en komplikationsfri graviditet, väntar 1 barn och har en förväntat okomplicerad födsel framför dig.

Jag önskar att du har deltagit i mödravårdens basprogram och att rutinultraljudet är utfört.

Jag bistår dig som bor inom cirka en timmes resväg från Orust respektive Göteborg. 

Varför skall du välja att föda med mig?

Det kan bara du själv svara på.
Det skall framförallt kännas bra när vi ses så att ett ömsesidigt förtroende kan utvecklas. 

Jag kan erbjuda min kompetens och lyhördhet för dina önskningar.

Jag värnar alltid om att födseln skall vara en ostörd fysiologisk process på dina villkor.  

Jag har kunskap och utbildning i olika tekniker för att hjälpa dig att slappna av och kan även ge akupunktur för smärtlindring och avslappning om du så önskar. 

Vill du veta mer om mina tjänster eller har du frågor om hemfödsel i allmänhet? 

Fyll i kontaktformuläret nedan, så återkommer jag inom kort.