Födselförberedande kurser

Födselförberedande kurser

Genom att öka din kunskap, ditt självförtroende och din förmåga vara avslappnad kan du skapa en trygg och positiv upplevelse för både dig och ditt barn.

Kunskap är makt, och genom att förbereda dig inför förlossningen får du en bättre förståelse för den fysiologiska processen och vad som händer i din kropp. Detta ökar din känsla av kontroll och innebär att du kan ta mer informerade beslut som passar dina personliga preferenser och behov. En ökad känsla av kontroll bidrar också till att minska rädsla och oro inför förlossningen.


Förlossningsförberedelse -privata kurser

Akupressur för avslappning
Akupressur för avslappning

Snabbakupressurkurs

Kursen ger er praktisk övning i akupressur att använda under förlossningen. Specifika punkter stimuleras med tryck för smärtlindring, avslappning och stöttande av födselprocessen. 

Läs mer här 

Praktisk förberedelse med akupressur och Spinning babies-övningar

Under denna kurs lär ni er förutom akupressur även olika kroppsövningar som syftar till att underlätta barnets passage genom bäckenet. Övningarna lösgör spänningar i bl.a. bäcken och ligament. Övningarna kan användas både före och under förlossningen.

Tillsammans med din partner/stödperson kan du gå mina kortkurser där jag lär ut tekniker för smärtlindring och avslappning. De privata kurserna hålls på mottagningen.

Läs mer här


Heltäckande förlossningsförberedande kurs för dig och din parter/stödperson

Din födsel, privat kurs.

2 tillfällen, 3 timmar per tillfälle.

Kursen täcker det du och din partner/stödperson behöver för att förbereda er inför födsel och den allra första tiden med ert nyfödda barn.

Plats: Kvinnohälsomottagningen Värdshusvägen 1 i Henån
Detta ingår:
Födandets fysiologi
Vad händer i kroppen när du föder barn och hur kan du främja processen?
Praktiska övningar
Lär dig tekniker för avslappning, smärtlindring och övningar som främjar barnets passage genom bäckenet. Du får tillgång till tekniker och övningar som du kan använda under graviditet och under själva födseln.
Stärk din autonomi
Hur kan du stärka ditt självbestämmande i mötet med vården?
Individanpassad information
Har du/ni specfika frågor och funderingar kring graviditeten, den stundanden födseln eller den första tiden efter födseln?Jag guidar er utifrån funderingarna.

Kursen kan startas när som helst under graviditeten. Del 2 förläggs med fördel i den senare delen av graviditeten.


Din födsel - Gravidcirkel

Födandets fysiologi
Lär dig vad som händer i din kropp när du föder och hur du kan främja förloppet. 

Praktiska övningar
Du får verktyg och lär dig tekniker för avslappning och smärthantering.

Stärk din autonomi
Du får handfasta råd kring hur du kan stärka ditt självbestämmande i mötet med vården och ta kontroll över din upplevelse.

Du kan med fördel ha med din partner eller en stödperson.
Det går också fint att komma själv.
Vissa praktiska övningar görs parvis.

Priset gäller per gravid person. Därmed väljer du själv från gång till gång om du vill komma själv eller i sällskap med en person.

Det är lagom att starta kursen kring graviditetsvecka 32-34.

Vi ses fyra gånger, i en grupp med max 6 gravida/eller par.

Friskvårdsbidraget kan användas.

Läs mer här


Onlinekurser

Din födsel startar även som onlinekurs med såväl teori kring fysiologisk födsel som praktiska övningar. Du kan redan nu anmäla ditt intresse via kontaktformuläret. Kursen kommer också inom kort som en app.