Födselförberedande kurser

Födselförberedande kurser

Genom att öka din kunskap, ditt självförtroende och din förmåga vara avslappnad kan du skapa en trygg och positiv upplevelse för både dig och ditt barn.

Kunskap är makt, och genom att förbereda dig inför förlossningen får du en bättre förståelse för den fysiologiska processen och vad som händer i din kropp. Detta ökar din känsla av kontroll och innebär att du kan ta mer informerade beslut som passar dina personliga preferenser och behov. En ökad känsla av kontroll bidrar också till att minska rädsla och oro inför förlossningen.


Praktisk förberedelse -privata kurser

Akupressur för avslappning
Akupressur för avslappning

Tillsammans med din partner/stödperson kan du gå mina kortkurser där jag lär ut tekniker för smärtlindring och avslappning. 

Från mars 2024 hålls de privata kurserna på mottagningen.

Snabbakupressurkurs
Kursen ger er praktisk övning i akupressur att använda under förlossningen. Specifika punkter stimuleras med tryck för smärtlindring, avslappning och stöttande av födselprocessen. 

Läs mer här 

Praktisk förberedelse med akupressur och Spinning babies-övningar
Under denna kurs lär ni er förutom akupressur även olika kroppsövningar som syftar till att underlätta barnets passage genom bäckenet. Övningarna lösgör spänningar i bl.a. bäcken och ligament. Övningarna kan användas både före och under förlossningen.

Läs mer här


Din födsel - Gravidcirkel

Födandets fysiologi
Lär dig vad som händer i din kropp när du föder och hur du kan främja förloppet. 

Praktiska övningar
Du får verktyg och lär dig tekniker för avslappning och smärthantering.

Stärk din autonomi
Du får handfasta råd kring hur du kan stärka ditt självbestämmande i mötet med vården och ta kontroll över din upplevelse.

Du kan med fördel ha med din partner eller en stödperson.
Det går också fint att komma själv.
Vissa praktiska övningar görs parvis.

Priset gäller per gravid person. Därmed väljer du själv från gång till gång om du vill komma själv eller i sällskap med en person.

Det är lagom att starta kursen kring graviditetsvecka 32-34.

Vi ses fyra gånger, i en grupp med max 6 gravida/eller par.

Friskvårdsbidraget kan användas.

Läs mer här


Onlinekurser

Din födsel startar även som onlinekurs med såväl teori kring fysiologisk födsel som praktiska övningar. Du kan redan nu anmäla ditt intresse via kontaktformuläret. Kursen kommer också inom kort som en app.