För vårdpersonal

För vårdpersonal

Föreläsningar och workshops om födandes och gravidas rättigheter

Mänskliga rättigheter är något som i allra högsta grad innefattar graviditet och födsel. Det är bara den unika individen som har rätt att fatta beslut som rör hens kropp och barn. Ibland kan det vara svårt att som vårdpersonal navigera kring rättigheter i förhållande till vårdrutiner, kanske särskilt under en pågående födsel.

Ämnet har intresserat mig i hela mitt vuxna liv och från ett allmänt intresse och arbete kring autonomi, rättigheter och vårdutveckling har just gravidas och födandes möjligheter att fatta informerade beslut och samtycka till sin vård och behandling blivit ett specialintresse.

Vill du att jag kommer till din arbetsplats och ger er mer kunskap och verktyg i ämnet?

Kontakta mig nedan.