Barnmorskestöd

Barnmorskestöd

Barnmorskestöd i hemmet och stöd via telefon.

Stöd under förlossningsstart under den s.k. latensfasen  

Under latensfasen, erbjuder jag mitt stöd samt närvaro. Om du önskar kan du få smärtlindrande och avslappnande akupunktur i hemmet. 

Akupunktur är en väl beprövad metod för att lindra smärta och främja avslappning. Jag skräddarsyr mitt stöd efter dina individuella behov. 

Du kan även få råd kring när det är dags att åka in till sjukhuset, om du planerar en sjukhusfödsel.

Ring eller skicka sms till 0769-415740 vid akut behov av stöd, läs mer här.

Stöd, rådgivning och samtal efter födsel

Jag finns här för att stödja dig även efter att ditt barn har kommit till världen. Du kan få råd och stöd kring amning, sömn, och hur du kan ta hand om dig själv när du anpassar dig till din nya roll som förälder. Jag kan vara bollplank när du behöver råd, uppmuntran eller bara någon att prata med. Du och ditt barn även få akupunktur/akupressur i hemmet, den första tiden efter födseln.

Stöd under graviditeten

Graviditeten kan vara en tid fylld med glädje, förväntan och ett visst mått av oro. Det är normalt att oroa sig och det är individuellt hur vi hanterar vår oro. För några kan överdriven oro, stress och ångest leda till sömnsvårigheter och svårigheter att ta det lugnt och slappna av. 

Jag erbjuder stödsamtal och även akupunktur som hjälp att hantera dessa känslor, så att du kan uppleva en lugnare och mer harmonisk graviditet. Vid svåra problem kan du behöva kontakt med psykolog. Det kan du få hjälp med via din barnmorskemottagning.

Kontakta mig gärna för mer information.

Du kan boka hembesök eller stödsamtal via telefon/videosamtal här.


Bokning av planerat stöd i hemmet görs efter telefonkonsultation.

Akuta (ej tidsbokade) hembesök efter förfrågan via telefon/sms och i mån av tid. 
T.ex. om din födsel startar och du vill ha mitt stöd under latensfasen. 

Barn och sjömän kommer nämligen när de kan, inte efter hur vi planerar. 

Vet du redan i förväg att du skulle vilja ha stöd under din kommande latensfas går det utmärkt att boka gratis telefonkonsultation, på det viset kan jag hålla mig mer förberedd under de veckor födseln kan tänkas starta. Jourberedskap ingår dock inte för annat än planerad hemfödsel.

Läs mer på bokningssidan.