Klimakteriet

Klimakteriet - ett holistiskt perspektiv på en viktig tid i livet

Många känner att de inte får rätt hjälp av vården med sina klimakteriebesvär, att de inte blir tagna på allvar och att de blir runtskickade till olika instanser.
Även om det är vanligt med symtom under före, under och efter menopaus (upphörande av mensen) saknas ofta ett helhetsgrepp för att hjälpa den som har besvär.

Det är vanligt med klimakteriebesvär. 
Klimakteriet är en tid av stora förändringar, fysiska, sociala och känslomässiga. För många kan klimakteriet innebära sömnproblem, oro, håglöshet, nedstämdhet och fysiska besvär i form av vallningar, torra slemhinnor, ledvärk, hjärtklappning m.m. 

Utifrån ett biomedicinskt perspektiv kan många symtom förklaras utifrån bristen på östrogen eller obalansen mellan flera olika hormoner. Några går till och med så långt som att likställa klimakteriet med sjukdomstillstånd och som därmed alltid bör botas. 

Klimakteriet är en fysiologisk process som startar långt före vi får symtom.
Klimakteriet inte är något som plötsligt händer, utan det är en utveckling som sker gradvis under hela livet, allteftersom våra ägganlag minskar. Inom den kinesiska medicinen tas det fasta på att det vi utsatts för under livet tex. stress, oregelbundna arbetstider, rökning etc. förstärker symtomen vi får. Därför är det viktigt informera och hjälpa sina döttrar att se över sin livsstil redan i unga år.

Hur vi reagerar på de sjunkande hormonerna och hur stora obalanserna blir är högst individuellt även om själva processen i kroppen är universell. Det är därför viktigt att individualisera hjälpen utifrån just dina symtom och och besvär.

Den Visa kvinnan 
I österländska kulturer har den åldrande kvinnan traditionellt setts som någon som förtjänar respekt och som går från fertil till vis kvinna. Hon blir någon att räkna med när det gäller klokskap och livserfarenhet och har en viktig social roll i samhället. I vårt samhälle där det är viktigt att behöva leva upp till ett omöjligt skönhetsideal får den åldrande kvinnan istället mer press på sig. Överdrivna dieter och överdriven träning orsakar ytterligare stress för kroppen och själen.

Det sociala sammanhanget 

Socialt stöd och samvaro med andra i samma situation har visat sig minska klimakteriebesvären. 

Många gånger sammanfaller klimakteriet med att barnen blir vuxna och flyttar hemifrån vilket kan innebära vilsenhet både i relation till den "nya" kroppen och till förändringarna i familjelivet. En holistisk syn och approach på klimakteriebesvär och åldrande innebär att ta alla delar i beaktande och att hitta sin egen väg.

Varje situation och individ är unik och kräver olika lösningar.

Hos mig får du individanpassad guidning där vi tillsammans kommer fram till vad som passar dig utifrån din unika livssituation.


Akupunktur vid klimakteriebesvär

Akupunktur kan ha god effekt vid flera klimakteriebesvär, bl.a vallningar, torra slemhinnor, hjärtklappning, sömnbesvär, oro, ångest och nedstämdhet. 

Du kan få akupunktur oavsett om du har hormonbehandling eller ej. För dig som inte kan eller vill ta hormoner kan akupunktur vara extra gynnsamt. 

Vid behandlingen får du även råd utifrån din individuella situation och mer allmänna tips kring klimakteriet.

Endast hembesök april månad ut. Från maj är du välkommen till mottagningen på Värdshusvägen 1 i Henån.

Boka din akupunkturbehandling här.
Välkommen till mottagningen från den 2/5 Öppningserbjudande.


Visa Kvinnor - Kvinnocirkel

För dig i förklimakteriet eller klimakteriet. Öka din kunskap om klimakteriet och få verktyg som hjälper dig att må bättre. 

Tillsammans utforskar vi klimakteriet och delar våra erfarenheter:
Vad händer i kroppen?
Vad kan jag göra för att må bättre?
Vilka yttre och inre påverkansfaktorer finns?
Hur stärker jag mig i övergången till det nya?

Teori, samtal och aktiviteter i grupp under ledning av barnmorska.
Vi ses en gång i veckan under 6 veckor. 

Start: 
Plats: Orust
Pris: 2000 kr, friskvårdsbidraget kan användas.
Tidsåtgång: 6x2 timmar.
Läs mer här

Lämna din intresseanmälan för mer information eller boka din plats direkt här