Om mig

Jag brinner för födandes rättigheter och vill värna det fysiologiska födandet.

Redan när jag väntade mitt första barn på 90-talet bestämde jag mig för att det var barnmorska jag skulle bli. Siktet var inställt på att få arbeta med fysiologiska (då s.k. naturliga förlossningar) födslar redan från början och gärna hemfödslar.

Det dröjde dock många år innan jag återupptog mina barnmorskestudier efter ett uppehåll. Då hade jag hunnit vara sjuksköterska hela 16 år.

Som barnmorska har jag arbetat på förlossningsavdelning och barnmorskemottagning. Sedan 2020 har jag bistått hemfödslar.

Just nu skriver jag en handbok i rättigheter för gravida och födande i samarbete med Birth Rights Sweden.


Viveca Crafoord
Viveca Crafoord

Utbildningar

Högskola/Universitet
  • Sjuksköterskeprogrammet, Göteborgs Universitet, 2002
  • Barnmorskeutbildningen, Högskolan i Borås, 2018

    Akademisk examen
  • Kandidatexamen i omvårdad, 2002
  • Magisterexamen i Sexuell och Reproduktiv Hälsa, 2018

    Kurser
  • Strålbehandling för Sjuksköterskor, Lunds Universitet, 2005
  • Ledarskap och Vårdutveckling, Högskolan i Borås, 2009

Fortbildning

Under konstruktion