Kurser och föreläsningar

Kurser för blivande föräldrar

Genom att öka din kunskap, ditt självförtroende och din förmåga att hantera förlossningen kan du skapa en trygg och positiv upplevelse för både dig och ditt barn. 

Kunskap är makt, och genom att förbereda dig inför förlossningen får du en bättre förståelse för den fysiologiska processen och vad som händer i din kropp. Detta ökar din känsla av kontroll och innebär att du kan ta mer informerade beslut som passar dina personliga preferenser och behov. En ökad känsla av kontroll bidrar också till att minska rädsla och oro inför förlossningen.

En viktig del av förberedelsen är att lära sig avslappningstekniker. Avslappning hjälper till att främja en känsla av lugn och minskar smärtupplevelsen genom att minska muskelspänningar och frisätta endorfiner, kroppens naturliga smärtlindringshormoner.

Praktisk förberedelse

Akupressur för avslappning
Akupressur för avslappning

Tillsammans med din partner/stödperson kan du gå mina kortkurser där jag lär ut tekniker för smärtlindring och avslappning. 

Undervisningen sker i ert eget hem.

Snabbakupressurkurs

Kursen ger er praktisk övning i akupressur att använda under förlossningen. Specifika punkter stimuleras med tryck för smärtlindring, avslappning och stöttande av födselprocessen. 

Läs mer här.

Praktisk förberedelse med akupressur och Spinning babies-övningar

Under denna kurs lär ni er förutom akupressur även olika kroppsövningar som syftar till att underlätta barnets passage genom bäckenet. Övningarna lösgör spänningar i bl.a. bäcken och ligament. Övningarna kan användas både före och under förlossningen.

Läs mer här

Skräddarsydda kurser

Med Gravidbalans kan du få en skräddarsydd förberedelse utifrån dina specifika behov. Efter en gratis telefonkonslutation sätter vi ihop ett förberedelseprogram utformat just för dig och din partner/stödperson.  
Boka telefonkonsultation här


Onlinekurser

Hösten 2023 startar vi i Gravidbalans våra onlinekurser med såväl teori kring fysiologisk födsel som praktiska övningar. Du kan redan nu anmäla ditt intresse via kontaktformuläret

Föreläsningar och workshops om födandes och gravidas rättigheter

Mänskliga rättigheter är något som i allra högsta grad innefattar graviditet och födsel. Det är bara den unika individen som har rätt att fatta beslut som rör hens kropp och barn. Ibland kan det vara svårt att som vårdpersonal navigera kring rättigheter i förhållande till vårdrutiner, kanske särskilt under en pågående födsel.

Ämnet har intresserat mig i hela mitt vuxna liv och från ett allmänt intresse och arbete kring autonomi, rättigheter och vårdutveckling har just gravidas och födandes möjligheter att fatta informerade beslut och samtycka till sin vård och behandling blivit ett specialintresse.

Vill du att jag kommer till din arbetsplats och ger er mer kunskap och verktyg i ämnet? 

Kontakta mig här.