Gravidbalans - Akupunktur

Gravidbalans - Akupunktur för gravida

Under graviditeten gör din kropp ett otroligt arbete. Den jobbar varje sekund med att tillgodose barnet med allt det behöver och för att ni ska må så bra som det bara går.

Med akupunktur hjälper du din egen och barnets kropp att bevara och återställa balansen så att ni kan fortsätta så optimalt som möjligt under graviditet och födsel. Detta gäller även efter förlossningen då kroppen skall läka och återhämta sig.

Akupunktur kan också stötta mjölkproduktion, amning och anknytning.

Genom att behandla med akupunktur redan under graviditeten stöttar du livmodern samt din och barnets kropp inför förlossningen.

Akupunktur kan förebygga komplikationer, förkorta förlossningsförloppet och öka chansen till att förlossningen startar i "normal" tid.

Vad visar forskningen?

"Befintlig vetenskaplig litteratur visar att akupunktur är en säker och effektiv metod att använda mot bäckensmärta under graviditet".

Fang J & Balica A, 2022. Acupuncture as treatment for Pelvic girdle pain in pregnancy

"Kvinnorna i studien beskrev att de kunde hantera livet på ett bättre sätt och även de förändringar som graviditeten förde med sig. Akupunktur visar sig därmed kunna utgöra en stödjande behandling vid depression under graviditet."

Omsby S, et al., 2017. Women´s experiences of having depression during pregnancy and recieving acupuncture treatment.

"Studien pekar på att akupunktur som ges vid fullgången graviditet minskar antalet induktioner (igångsättningar) som utförs pga överburenhet. Akupunktur verkar också kunna minska användningen av oxytocin (värkförstärkande dropp)"

Neri I, et al., 2018. Acupuncture in Postdate Pregnancy Management  

Akupunktur under graviditeten

Akupunktur är en mångtusenårig behandlingsform med ursprung från Kina och är en del i den traditionell kinesiska medicinen (TCM). På senare år har akupunkturen fått en plats även inom den västerländska medicinen och alltmer västerländsk forskning visar på fördelar med akupunktur vid flera olika tillstånd och symtom.

Gravida är en grupp som den traditionella kinesiska medicinen har ägnat sig åt länge och därmed finns stor erfarenhet och kunskap kring hur akupunktur kan hjälpa att balansera den gravida kroppen och avhjälpa graviditetsbesvär. 

Akupunktur under förlossning är dock en yngre tradition som främst används i västvärlden.


Är akupunktur säkert att använda under graviditeten?

Akupunktur är generellt en säker behandlingsmetod, särskilt för dig som är gravid och det ofödda barnet då inget tillsätts till kroppen. 

Det är viktigt att känna till att begreppet behandling som vi i västvärlden ser det är vitt skilt från den traditionella synen på akupunktur.

Friskt eller sjukt är enligt kinesisk tradition inte svartvitt utan handlar om olika grader av obalans. Först vid stor obalans får vi symtom och sjukdom. Akupunkturen stärker kroppens egen självläkande förmåga genom att skapa balans. Utifrån detta synsätt blir det lite mindre knepigt att förklara hur akupunkturen kan ha en plats i samband med, eller inför en fysiologisk födsel. 

Några punkter undviks under vissa delar av graviditeten då de anses kunna leda till sammandragningar och på så sätt kunna störa barnet i livmodern. Enligt studier som gjorts har inte stimulering av dessa punkter lett till missfall eller andra allvarliga händelser.

Vi på Gravidbalans och många med oss undviker dem dock av hänsyn till barnet och för att inte störa kroppens egen fysiologi.


Hur kan akupunktur hjälpa dig?

Flertalet graviditetsbesvär kan lindras eller helt avhjälpas med akupunktur. 

Akupunktur kan ha god effekt på såväl fysiska som känslomässiga besvär. Rädsla, ångest, smärta och spänningar kan minska redan under pågående behandling. För bestående effekt behövs oftast upprepade behandlingar.

Akupunktur har en generellt avslappnande effekt och behandlingssessionen upplevs ofta som en skön stund där en kan unna sig själv att varva ned.

Bäckensmärta (foglossning), karpaltunnelsyndrom och graviditetsillamående är några av de symtom där akupunktur har mycket god och vetenskapligt påvisad effekt. I dokumentet nedan kan du läsa mer om vilka graviditetsbesvär du kan få hjälp med. 


Förlossningsförberedande akupunktur och mognadsakupunktur

Akupunktur som erhålls i den senare delen av graviditeten kan leda till förkortat förlossningsförlopp, minskat behov av smärtlindring under förlossningen och större chans att förlossningen startar i tid. Studier visar också att de nyfödda barnen har högre Apgar-poäng vid födseln om den födande fått akupunktur sent i graviditeten.

Allmänt förberedande akupunktur ges från v. 36 med behandling en gång i veckan fram till födsel och syftar till att förbereda dig fysiskt, känslomässigt och mentalt inför födseln. 
Läs mer om behandlingen här.

Akupunktur inför planerat kejsarsnitt syftar till att stötta och stärka dig fysiskt, känslomässigt och mentalt inför, under och efter din födsel.
Vid planerat snitt kan akupunktur ges från grav. vecka 37 för att stärka livmodern inför operationen, få senor och muskler att slappna av, sänka stressnivån och lugna oroliga tankar, förebygga och lindra smärta.
Läs mer om behandlingen här.

Mognadsakupunktur är en mer intensiv behandling och ges tidigast från Bf (datum för beräknad födsel) eller tidigast en vecka före planerad igångsättning. 
Behandlingen syftar till att mogna livmodertappen och livmodern. 
Om kroppen är redo att starta födselprocessen hjälper akupunkturen kropp och psyke till balans så att förlossningen startar spontant. Om kroppen inte är redo kan behandlingen leda till sammandragningar men kommer inte att sätta igång förlossningen. 
Behandlingen ges två till tre gånger i veckan tills förlossningen startar.
Läs mer om behandlingen här.

Akupunktur/moxabehandling vid sätesläge är för dig som har ett barn som ligger med runmpan ned. Behandlingen ges från grav. v. 34. Istället för nålar används värmande moxastavar som hålls över särskilda punkter. Behandlingen syftar till att aktivera livmodern och därmed hjälpa barnet vända sig med huvudet nedåt inför förlossningen. Läs mer här.

Färsk forskning om moxabehandling vid sätesläge


Hur går det till att få akupunktur?

Alla symtombehandlingar och förberedande behandlingar är individanpassade därför bokas allra först en gratis telefonkonsultation, vilket ger oss tid att planera just din behandling. Läs mer och/eller boka här.

När vi träffas första gången går vi åter igenom din hälsa, vad du vill ha hjälp med och lägger upp en behandlingsplan.

Därefter får du sitta/ligga på en bekväm brits med stöd av kuddar och nålarna placeras. Det kan ta en stund att mäta ut var de skall sitta.

Nålarna sitter i ca 20 min vid varje tillfälle och hur många nålar som sätts beror på vad som behandlas och vad som krävs för just dig. Mellan 5-10 nålar är vanligt.

Ibland används en teknik som kallas threading. Det är en ytligare metod än akupunktur som har en lokalt smärtstillande verkan. Då används fler nålar än vid akupunktur.

Hur ofta och hur många behandlingar som behövs skiljer sig också åt beroende på vilken effekt du får, men också beroende på vad behandlingen riktas mot. Ofta är behandlingstillfällena tätare i början för att sedan glesas ut. 

Vi bokar en återbesökstid och utvärderar effekten löpande för att kunna justera med fler/färre punkter och tiden mellan varje behandlingstillfälle justeras också efterhand.